Meire inviterer til gratis frokostmøte med informasjon og innføring i personal og HR.

Meire inviterer til frokostmøte 19. februar 2020 kl. 08.00 med informasjon og innføring i personal og HR. Vi vil sammen med vår samarbeidspartner Sticos presentere brukervennlige verktøy som bidrar til å oppfylle lovpålagte krav og sikre gode rutiner i personalarbeidet. Enkel bevertning. Velkommen!