Regnskap Norge delte for tredje gang ut prisen Årets Overskudd gode bidragsyterne i bransjen blir fremhevet. Henning Grindstuen var en av de tre finalistene som ble kåret. I nominasjonen står det bl.a følgende: Henning Grindstuen er selve betegnelsen på hel ved – oppleves ekte og står rakt opp for sine verdier, og har stor tillit både hos kollegaer og kunder. For å opprettholde verdiskapningen og virksomhetens konkurranseevne i en digital verden er Henning en fantastisk ressurs, i tillegg til at han er faglig dyktig. «Han har mye av æren for at vi kan levere noe ekstra til alle våre kunder.»

Les om saken på regnskapnorge.no