Otta Regnskapskontor AS ble stiftet 28. oktober 1971 av Otta Ysteri, Sell Sparebank og Reidar Slåen. Formålet med selskapet var å kunne tilby regnskapstjenester til kundene i banken og på ysteriet. Reidar Slåen var kontrollassistent på ysteriet, og ble en naturlig leder av kontoret. Regnskapskontoret vokste raskt både i omsetning og ansatte, og fikk kunder fra hele norddalen. Ottadata AS ble stiftet 12. august 1986 av Oppland Industriselskap AS, Sel Næringssel-skap AS, A/S Data (senere Informatikk AS) på Gjøvik og A/S Bedriftsrådgivning også fra Gjøvik. Formålet med selskapet var å drive salg av datakraft og merkantile tjenester.

Otta-data AS tegnet en utleiekontrakt av datakraft til Otta Videregående Skole, og OVS startet opp en 2-årig ADB-linje. Selskapets datakraft ble ikke utnyttet fullt ut, og det ble satset på regnskapsføring i tillegg. Leiekontrakten med OVS opphørte etter skoleårets slutt i 1991. I mellomtiden vokste regnskapsførertjenestene svært raskt, og kundene kom over fra Otta Regnskapskontor AS. Det ble derfor en naturlig utvikling å overta Otta Regnskapskontor AS, noe som ble gjennomført fra 01.01.1989. Otta Regnskapskontor AS ble vedtatt fusjo-nert inn i Ottadata AS den 11.06.1992. Aksjonærene i Ottadata AS solgte seg ut av selska-pet i mai/juni i 1992. Ottadata AS endret da navn til Otta Regnskapskontor AS.