Våre tjenester

Illustrasjon for regnskap

Regnskap

Vi utfører alle oppgaver knyttet til regnskapsførsel for din bedrift. Har du eller noen av dine ansatte kompetanse til å utføre deler av regnskapsføringen, er våre systemer tilrettelagt for arbeidsdeling.

Illustrasjon for lønn og hr

Lønn og HR

Vi utfører alle oppgaver til lønn for din bedrift. Vi har et eget lønns- og HR-team, som kan gi råd, bistå og levere verktøy i forbindelse med lønns- og HR-arbeid i din virksomhet. Eksempel på dette kan være bistand med arbeidskontrakter, personalhåndbok, medarbeidersamtaler, permitteringer og oppsigelser.

Illustrasjon for årsregnskapog skattemelding

Årsregnskap og skattemelding

Vi ordner aksjonærregisteroppgaven for ditt aksjeselskap, utarbeider årsregnskap og skattemelding for dine selskaper, og andre oppgaver knyttet til årsavslutningen.

Illustrasjon for rapportering

Rapportering

Det er avgjørende å få innsikt i og forstå regnskapet sitt, for å ha kontroll og kunne ta grep der det trengs. Vi lager skreddersydde rapporter som passer deg og vi leverer oversiktlige dashboards på web.

Illustrasjon for budsjett

Budsjett

Vi har kompetanse og verktøy for å bistå deg og din bedrift i budsjettarbeidet. Budsjetter er nødvendig i en etableringsfase, det kan brukes til å simulere alternativer og peke ut en riktig retning for din virksomhet, og det er ofte påkrevet ved søknader om tilskudd.

Illustrasjon for likviditet

Likviditet

Ha å kontroll på likviditeten er like viktig som resultatet. Vi kan hjelpe deg med å få styring og kontroll på denne. Det er avgjørende å få fakturert og få inn utestående fordringer til riktig tid for å sikre god likviditet. Med våre løsninger kan vi hjelpe deg til å få dette så effektivt som mulig.

Illustrasjon for Systemløsninger

Systemløsninger

Vi har erfaring med mange systemer og digitalisering av regnskap. Vi har kompetanse til å bistå med å velge riktige systemer og sette opp integrasjoner mellom disse. Dette fører til en enklere hverdag for deg, slik at du får bruke tiden din på det du ønsker. Vi sørger også for at overgangen blir så sømløs som mulig.

Illustrasjon for rådgivning

Rådgiving

Gode råd skaper verdier. Vi ønsker å være en støttespiller for deg og din virksomhet.

Bransjer

Vi fører regnskap for selskaper i mange bransjer. Vi har spesielt høy kompetanse innenfor disse bransjene:
Illustrasjon for Reiselivs- og destinasjonsselskaper

Reiselivs- og destinasjonsselskaper

Illustrasjon for Entreprenører

Entreprenører

Illustrasjon for Håndverkere

Håndverkere

Illustrasjon for Detaljhandel

Detaljhandel

Illustrasjon for Transport

Transport

Illustrasjon for Produksjonsbedrifter

Produksjonsbedrifter

Illustrasjon for Eiendom

Eiendom

Illustrasjon for Landbruk

Landbruk