Oppland Stål

Oppland Stål ANS ble etablert i mai 1989 i leide lokaler hos A/S Granit i vedlikeholdsverkstedet til den gamle klebermølla på Bårstad i Lalm.

Forretningsideen var, og er fortsatt produksjon av brurekkverk. De utvikler egne rekkverksprodukter til bruer som rehabiliteres og til nybygg. Oppland Stål har lokale og landsdekkende entreprenører, kommuner og fylkeskommuner som sine kunder. Etter hvert som ordretilgangen økte, ble det imidlertid behov for nyansettelser. Dette førte til at de flyttet virksomheten til kommunalt industriutleiebygg i Vågåmo sommeren 1990. Men etter hvert som omsetningen steg, ble også disse lokalene lite egnet for produksjon av deres produkter.

Høsten 1993 kjøpte de opp eiendommen etter Vågå Mekaniske Industri med adresse Ottadalsvegen 1630, 2682 Lalm. Bygningsmassen består av to separate enheter hvor den ene inneholder kontorer og produksjonslokaler og den andre fungerer som lager. Bygningene er restaurert i 2006 og et tilbygg til produksjonslokalet i 2012.

Sommeren 1995 ble selskapet omorganisert. Verkstedsdriften ble kalt Oppland Stål A/S med aksjene fordelt 50/50 på Kjetil Braaten og Sverre Braaten. Eiendommen ble kalt Oppland Stål Eiendom A/S og eies i sin helhet av Kjetil og Sverre Braaten med like deler.

Klikk deg inn på bildene for å se de i større format.

Oppland Stål har utviklet sitt eget brurekkverkskonsept som de har kalt FlexSafe. FlexSafe brurekkverk er levert til bruer på Rv.3 mellom Løten og Elverum og på E39 i Mandal. De leverer også FlexSafe brurekkverk på nye bruer som bygges over Sollihøgda mellom Sandvika og Sundvollen. Samtidig er de også en betydelig leverandør av rekkverksmateriell til entreprenørene som vedlikeholder og rehabiliterer bruer. Denne delen utgjør over halvparten av omsetningen.

«Sammen med våre svært gode og lojale medarbeidere og vårt styre, er vår ambisjon fortsatt å vokse med å utvikle bedriften administrativt, og med nye og konkurransedyktige rekkverksprodukter med den beste miljøprofilen for det norske og skandinaviske markedet.«

Daglig leder, Sverre Braaten

Vi er takknemlige for at Oppland Stål velger å bruke våre tjenester, og gleder oss til å følge de på veien videre.

Kontakt oss

Ring , send e-post til eller fyll ut skjemaet.