Otta Skifer

Otta Skifer har en historie som går helt tilbake til 1800-tallet, og er nå inne i en prosess som omhandler å fornye bedriften.

Sel Skiferbrudd ble etablert I 1875, og dette var starten på skiferdrift på Pillargurifjellet. Bergensfirmaet Norsk Cement og Skiferindustri kjøpte feltet i 1936, og i 1949 bygde de samme eierne sliperi på Ottbragden.

I 1985 ble virksomheten kjøpt opp av Rieber og Søn AS. De satt med eierskapet frem til år 2000 da NCC Norge kjøpte aksjene. I 2004 skjedde en ny overdragelse til AS Johs. Grønseth & Co. Dette selskapet ble senere Minera Norge AS.

01.02.2023 overtok Dovreskifer AS og NSM Holding AS selskapet. For første gang på 86 år har nå Otta Skifer igjen lokalt eierskap. Dovreskifer AS og NSM Holding AS eier halvparten av aksjene hver, og sammen vil de nye eierne utvikle bedriften videre.

Otta Skifer leverer:

• Gulvfliser

• Veggfliser

• Takskifer

• Murerstein/ tørrmur

• Forblending til ildsteder

• Fasadestein

• Benkeplater til kjøkken/baderom

• Stein til uterom

Bergarten er en glimmerskifer, svart/ koksgrå eller rustfarget i tre ulike utførelser; naturplan, børstet og slipt.

Jon Suleng, daglig leder, sier at fokuset er først å fremst å drive lønnsom drift. Men de har selvfølgelig også ambisjoner. Omsetning i 2022 var på 22 millioner. De sier at det er realistisk å nærme oss 40 millioner i løpet av 2026.

«Først og fremst skal vi nå vekstmålene gjennom internasjonalisering samt økt salgsinnsats nasjonalt. Vi vil ha et særlig fokus på arkitekter som kundegruppe», sier Suleng.

Otta Skifer har nå 25 ansatte og håper at de skal klare å berede grunne slik at de kan øke dette antallet.

I følge Suleng er de inne i en prosess som omhandler å fornye bedriften. De er midt i arbeidet med å lage seg en helt ny identitet, og de har per i dag lansert en ny logo og håper på å få på plass en ny nettside til jul.

Vi er veldig takknemlig for at Otta Skifer bruker våre tjenester, og vi gleder oss til å følge dem i tiden fremover. Masse lykke til!