Solskinnshistorie

Høsten 2020 startet Irene Bråten på studiet Bedriftsøkonomi. Irene ytret ønske om å jobbe parallelt med utdanningsløpet og henvendte seg til Kari Skjåkødegård, som er saksbehandler i NAV Vågå. Kari kontakter oss i Meire, og vi blir enige om at Irene skal starte med arbeidsrettet tiltak, samtidig som hun tar studiet Bedriftsøkonomi. Den 11.01.2021 har Irene sin første arbeidsdag hos Meire.

Irene viser stor iver etter å lære og viser seg fort til å bli en ressurs for Meire. 1. september kunne vi gratulere Irene med 100 % fast stilling som regnskapsmedarbeider hos oss i Meire. Vi er veldig glade for å ha deg med på laget.

Vi vil også takke Kari og NAV Vågå for det tette og gode samarbeidet vi har hatt.

Har du en genuin interesse for tall, og et brennende ønske om å være en støttespiller og bidra til at bedrifter skal lykkes, kan du ta kontakt med oss i Meire. 🙂

På bildet, fra venstre: Rita Holen – leder HR Meire, Irene Bråten – regnskapsmedarbeider Meire, Kari Skjåkødegård – saksbehandler NAV Vågå, Linda Svendsen – daglig leder Meire.