Svein Bakken

Svein Bakken fra Nedre Heidal har arbeidet som tømrer fra endt yrkesskole i 1991. Fra og med 2005-2006 har han vært selvstendig næringsdrivende innen laft og restaurering på fulltid, med hovedvekt på antikvarisk bygningsarbeid på fredede og vernede bygninger.

De siste 2 årene har en stor del av tiden gått med til den omfattende restaureringen av Kvikne kirke fra 1764, i Nord-Fron, og Riksantikvaren lovpriser det imponerende arbeidet Svein har lagt ned.

Vi ønsker Svein lykke til videre med det flotte og viktige arbeidet han gjør og ser frem til videre samarbeid!